Forskare: Skyddsnivån på åkermark måste höjas

Sverige har Europas svagaste lagar när det gäller att skydda åkermark. Och många gånger hittas det ändå kryphål. Det menar Anders Larsson, lektor på SLU och styrelseledamot i Den Goda Jorden i en intervju i ATL.

I ett europeiskt perspektiv …

slåss for Blastoff Boardspel Governmänt of Alberta Edmonton Brand New

Årsmöte regionavdelning Skåne 22 april

Regionavdelning Skånes årsmöte hålls Annnandag Påsk måndag 22 april kl 13 i LRF Skånes lokaler i Höör. Kallelse har skickats till medlemmar i Skåne som vi har e-postadress till.

slåss Valor Hellian 15mm Hellian Core Army låda Mintslåssfleet Gothic Kaos Desolator Class slåssship a

slåssfront FoW WWII mm British Armed slåss Group låda SW Blood Bowl The spel of fantasi fotboll

slåssset Rommel Offensive 1940 –Soldater 1 72 modellllerlerl –Italienari 6118
slåssstjärna Galactica CANTADIEN RARE Imperiös Leader 1978 Action Figur Mattel Continue Reading

Planläggning och jordbruksmark i Skåne – några reflektioner

Anna Jansson Thulin och Hanne Romanus vid Enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen Skåne tog fram presentationen ”Planläggning och jordbruksmark i Skåne – några reflektioner” till en Tematräff i Uppsala i oktober 2018.

slåssstjärna Galactica stjärnaship slåsss Ares spel fri Shipping
slåsstech slåssdoides Crossbow 20 -813 fortfarande förseglat i blister - sällsynt Continue Reading

Från SKL:s Bygglovschefskonferens 2018 hittade vi denna intressanta presentation.

Intressanta och aktuella rättsfall: Att bygga på jordbruksmark – vad avgör om marken är brukningsvärd eller inte. Frågor som berör anpassning och utformning
Tommy Åström, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

slåsstech målad Xanthos slåssmech SF
Bruder Leksaker Mercedes MB Sprinter Ambulance Van med Driver 02536 Barn Spela nytt

Nyhetsbrev april

Den Goda Jorden har skickat ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar som vi har en e-postadress registrerad på. Är du medlem och inte har fått ett nyhetsbrev så meddela gärna din e-postadress till info(a)dengodajorden.se.

slåsstech målade miniatyr Bear Cubs slagmech NCWCslåsstech målade Patriot Battmech DHG

slåsstech målat av Tyr Info stridande fordons SCGB
slåsstech målat Pentheilea slåssmech BR

I Norrköping går debatten het kring kommunens förslag att exploatera 240 hektar jordbruksmark för att bygga ett logistikcentrum. Sveriges Radio Östergötland uppmärksammade det hela med tre inslag.

Norrköpings kommun skulle nästa vecka gå fram med ett förslag om att tvångsinlösa …

BATTMAN MOT SUPERMAN BATVING W BATTMAN OCH LJUS -UPP, NY SEALD DIESCAST METAL
Continue Reading 0